Duyurular

BU YIL 5. SINIFA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİMİZE SEVİNDİRİCİ BİLGİ VE ÇAĞRI

Değerli 5. Sınıf Öğrencileri,
Sizler bu yıl ilk kez
öğrenim gördüğünüz Milli Eğitim Okullarında
“Anadilinizi” de öğrenmek olanağı bulacaksınız!
 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın kademeli Eğitim sistemine geçiş kararı ile birlikte, ilk ve ortaokul eğitim programlarında yapılan değişikliklere göre, bu yıl 5. sınıfa başlayacak öğrenciler, haftada 8 saat seçmeli ders alacaklardır. Bu seçmeli derslerden birisi de haftada 2 saat verilecek olan  “Yaşayan Diller ve Lehçeler Seçmeli Dersi”dir. Bu ders kapsamında hazırlanan Adigece ve Abazaca öğretim programları ile bu dilleri öğrenim gördüğünüz okullarda öğrenmek şansınız doğmuştur. Ne mutlu sizlere!
 
İlk kez sizlere tanınan bu olanak konusundaki düşüncelerinizi öğrenmek üzere “Anadil Eğitiminin Önemi” konulu,  değerli ödüller kazanacağınız bir kompozisyon yarışması ile bu yıl ilk yarıyıl sonunda anadil derslerinden başarılı not alan öğrencileri ödüllendirme programı düzenledik. Her iki etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıdadır.

Değerli Öğrenciler! Başarılarınızı ödüllendirmek ve sizlerle gurur duymak üzere, başvurularınızı bekliyoruz.

Sevgilerimizle,
Prof.Dr. Günsel Şurdum Avcı,
Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği Başkanı
ve Yönetim Kurulu Üyeleri
 
1 – Kompozisyon Yarışması:

Bu yıl 5. sınıfa başlayacak orta öğretim öğrencilerimizin katılacağı  “Anadil Eğitiminin Önemi” konulu, kimliğin ve kültürün yaşatılması ve geleceğe taşınması konusunda anadilin önemini vurgulayan bir kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.
Yarışmaya katılım için, 1 dosya kağıdını geçmeyecek kompozisyon metninin 30 Ağustos 2012, saat 24:00 e kadar derneğimiz iletişim mail’ine ([email protected]) gönderilmesi gerekmektedir.
 
Derneğimize ulaşan kompozisyon metinleri, ulaşma sırasına göre numaralandırılacak ve gönderenlerin isimleri ve iletişim bilgileri ( telefon, e-mail ve adresleri) kapatılmış olarak,  örgütlerimiz ve toplumumuz temsilcilerinden oluşan 10 kişilik jüri üyelerine dağıtılacak ve 10 gün içinde değerlendirmeleri istenecektir.

Her bir jüri üyesi tarafından 10-100 puan arasında verilen notların ortalamasında en yüksek notu olan 3 öğrenciye birer Laptop bilgisayar, sonraki yüksek notları alan 10 öğrenciye çeşitli armağanlar, Derneğimiz tarafından düzenlenen özel bir gecede verilecek; bu geceye katılamayanların armağanlarının bulundukları şehirlerdeki derneklerimiz aracılığı ile ellerine ulaşması sağlanacaktır.

Derneğimizin yönetiminden hiç kimse jüride görev almayacak, diğer işlemleri yürütecektir.
 
2 – İlk Yarıyıl Sonunda Başarılı Not Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesi:

Ders yılı başında Anadilini seçmeli ders olarak seçip birinci sömestri sonunda başarılı not alan öğrencilerin adları, okulları, aldıkları notlar, adresleri ve iletişim bilgileri derneğimiz web sitesine  ulaştığında, ödüllerinin bulundukları şehirlerdeki derneklerimiz aracılığı ile ellerine ulaşması sağlanacaktır.

Derneğimiz tarafından düzenlenen ve gerçekleştirilecek olan yukarıdaki iki etkinliği Türkiye genelinde olabildiğince çok sayıda 5. Sınıf öğrencimizin duyması ve katılmasını sağlamak üzere, Kafkas Dernekleri Federasyonu, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Abhaz Dernekleri Federasyonu’na işbirliği ve destek çağrısında bulunulmuştur. Ayrıca, bu  federasyonlara bağlı olmayan dernekler ve vakıflar ile çeşitli iletişim sitelerinden de duyuru ricasında bulunulacaktır. Böylece, birlikte ve dayanışma içinde yapacağımız çalışmalarla, Anadilimizin, çoğunluğumuzun konuştuğu ve yazdığı bir dil durumuna geleceğine inanıyoruz.

Prof.Dr. Günsel Şurdum Avcı,
Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği Başkanı
ve Yönetim Kurulu Üyeleri
 

GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Daha önce e-mail ve mektupla bildirdiğimiz gibi Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği’nin Genel Kurulu 6 Mayıs 2012 Pazar günü saat 14:00 de Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı Bahariye Cad. No: 71, Yeginer Pasajı, A Blok,Daire: 37, Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündem aşağıda belirtilmiştir.

Tüm kayıtlı üyelerimizin Genel Kurulumuza katılmasını bekliyor, gelirken bir vesikalık fotoğrafınızı da getirmenizi rica ediyoruz.

iletişim: 0532 314 75 15

Gündem:
1. Açılış
2. Divan Kurulu Seçimi
3. Faaliyet Raporunun ibra edilmesi
4. Bütçe Raporunun ibra edilmesi
6. Tahmini bütçe sunum ve ibrası
7. Yönetim, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi
8. Dilek ve Öneriler
9. Kapanış

89 YIL SONRA, SEVİNÇ VE GURURLA YENİDEN VAROLUŞ VE BİRLİKTELİĞE ÇAĞRI

Değerli Çerkes Büyüklerim, Kardeşlerim ve Gençlerimiz,

Hepimizin çalışmalarını onur duyarak andığımız “Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti” 2 Ocak 2012 tarihinde yeniden kuruldu.

Bildiğimiz gibi, Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti 18 Mayıs 1919 da, Sayın Hayriye Melek Hunç Hanım Başkanlığında, dönemin önce gelen Çerkes kadınları tarafından, yardımlaşma, eğitim ve ulusal kültürü geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Dernek, “Diyane” adı ile Türkçe- Çerkesce bir dergi çıkarmıştı. Derneğin açtığı ilk ve orta okul düzeyinde Çerkesce ve Türkçe eğitim veren “Çerkes Nümune Mektebi”nde Türkiye’de ilkler olarak, kız ve erkek öğrenciler aynı çatı altında birlikte ders görmekteydi; okul öncesi çocuklar için bir ana sınıfı da eklenmişti; müslüman bir ülke okulunda latin harfleri kullanılmaktaydı. Dört yıl kadar faaliyet gösteren bu okulda, Fransızca, müzik, resim, tiyatro, beden eğitimi ve modern dans dersleri de verilmekteydi.

Özgün kültürümüzü yaşatmak amacı ile 1950’li yıllardan başlayarak kurulan ve bugün Türkiye genelinde sayısı 100’ü aşan Dernek ve Vakıflarımızda da Kadınlarımız her dönemde aktif olarak görev almış, özveri ile çalışmış ve günümüzde de çalışmaktadırlar. Ayrıca, birçok Kadınımız bireysel çabaları ile özgün el sanatlarımızda eserler üretmek, araştırma ve çevirilerle tez hazırlamak, kitap yayınlamak, vb çalışmalarla kültürümüzü yaşatmak gayreti içinde olmuş ve olmaktadırlar.

Bu çok güzel ve anlamlı çalışmalar süregelirken, bazı düşünce ve yorum farklılıkları nedeni ile yıllarca kurumlarımız arasında hissedilen, son yıllarda ise internet ortamındaki ağır ve kırıcı eleştirilerle belirginleşen “bölünmüş bir toplum” görünümü, birçoğumuzu çok üzmekte,
Çerkeslik ortak paydasında birleşip bütünleşebilme özlemi ve bunu gerçekleştirmek için çözüm arayışı da sürekli zihinlerimizde yer almaktaydı.

Bu arayış içinde iken, Çerkes Hakları İnisiyatifi tarafından önümüze “Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti’nin Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi” getirildi. Her Çerkes’in, geçmişimizde gururla anılan bir kurumu günümüze, kimlik ve kültürümüzü geleceğe taşıma projesinde özveri ve sevinçle yer alacağı inancı ile, Değerli Çerkes Kadınlarımız Sayın Serpil Güleçyüz, Sayın Ayşe (Pişkin) Özinci, Sayın Emine (Arslandok) Sezgin, Sayın Billur Aktürk, Sayın H. Didem Baş Bilge ve Sayın F. Setenay Kaplan ile birlikte, hazırlanmış projenin gerçekleşmesinde onur duyarak görev üstlendik. Böylece “Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği” yeniden kurulmuş oldu. Amacımız, her Çerkes’in belleğinde saygın bir yeri olan bu cemiyetin değerli kurucu ve görev alanlarının sık sık takdir ve şükran ile anılmasına vesile olmak, amaç ve çalışmalarını günümüzde devam ettirmek ve bir kadın örgütlenmesi olarak, toplumumuzda, karşılıklı saygı, sevgi, hoşgörünün ağırlık kazanmasına çalışmaktır.

Toplumuzda, yeniden yapılanmalara, kurumlarımızda yeni isimler altında üst örgütlenmelere, kurumlarımız dışında platform, inisiyativ, vb. adlarla sivil oluşumlara sıklıkla tanık olmaktayız. Bu yapılanmalar, bir ayrışma olarak değil de süregelen kimlik ve kültürel çalışmalara yeni bir noktadan katılım olarak yorumlandığında,ve, emek ve enerjilerin aynı doğrultuda yoğunlaşması sağlanabildiğinde, barış ve huzur içinde, daha güçlü bir toplum olacağımıza inanmaktayız.

Biz Çerkes kadınları olarak, ellerimizde zeytin dalları ile sivil toplum örgütlerimiz arasına katılmak istedik. Geleneklerimizde, genlerinden gelen güzel özellikleri ve güçlü kişilikleri nedeni ile Çerkes kadınlarına saygının çok önemli bir yeri olduğuna da güvenerek, destek göreceğimizden eminiz. Tek bir bireyimizin bile dışlanmaması gerektiği düşüncesinden hareketle; karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü ile, yeni yeni insanlarımızda kimlik bilincinin uyanması, düşünce ve eylemleri ile uç noktalarda görünenlerin, ortak değerlerimiz etrafında buluşması için çaba göstereceğiz. Her bireyimizin, geleneklerimize olan bağlılığı adına, çağrımıza yanıt vereceğine, toplumsal uzlaşının geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Eğitim konusundaki çalışmalarımızı, Kurumlarımızla işbirliği içinde, okul öncesi çocuklara Çerkesçe öğretilmesi amacıyla anaokulları kurulması, okul çağındaki çocuklarımız ve gençlerimize uzun süreli yaz kamplarında Çerkesce öğretilmesi noktasında yoğunlaştıracağız. Sosyal yardımlaşma kapsamında, kadınlarımızın meslek edinmesi ve sağlık danışmanlığı çalışmalarında bulunacağız.

www.cerkeskadinlari.com web sitemizde her zaman, öğrenmekten mutlu olacağınız ve geleceğe ümit ile bakmamızı sağlayacak güzel haberlerin yer almasına özen göstereceğiz. Anavatanımız Kafkasya’da, Türkiye’mizde ve diğer ülkelerde, geçmişte ve günümüzde gerçekleşmiş, kurumlarımızın ve insanlarımızın mutluluk ve başarı haberlerine yer vereceğiz. 21 Mayıs’larda bir araya geldiğimizde sloganımız “Kimliğimizle, Kültürümüzle Varız, Var Olacağız” olacak. Sizlerin de her türlü güzel haberlerle sitemizde yer almanızı bekliyoruz.

Çerkes kadınları olarak, yüreğimiz ve emeğimizle el ele verdiğimizde; birikimli Büyüklerimizin yol gösterici önerileri, Kurumlarımızın (Federasyonlarımız, Derneklerimiz ve Vakıflarımızın) desteği, Hayırsever İnsanlarımızın maddi katkıları, Beyefendilerimizin yardımları ve Gençlerimizin enerjisi ile amaçlarımızda başarılı olacağımıza inanıyoruz.

Sağlık ve mutluluk içinde, hep birlikte elele, kimliğimizle, kültürümüzle var olmak dileği ile,
Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Günsel (Şurdum) Avcı 
Çerkes Kadınları Teavün Cemiyeti Derneği 
Kurucu Başkanı

Duyurular için 1 cevap

  1. Geri izleme: buy viagra

Bir Cevap Yazın